Föräldrar/Anhöriga

Stöd till Föräldrar & Anhöriga

Stöd till
Föräldrar & Anhöriga

KBT-konsulterna har mångårig erfarenhet av att ge stöd till föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar i alla åldrar.

Att vara förälder eller nära anhörig till barn och ungdomar är ibland utmanande och svårt. Det uppstår ständigt nya situationer och frågor och det kan vara svårt att veta hur man ska ge bästa möjliga stöd till barnet eller ungdomen. Det kan då vara till god hjälp att träffa en utomstående professionell person för att diskutera det som oroar eller bekymrar.