Råd/Stöd/Handledning

Råd - Stöd - Handledning

Råd – Stöd – Handledning

Professionella stödinsatser för föräldrar, skola och behandlingshem.

Att ha som uppgift att ta hand om och vägleda barn och ungdomar kan ofta vara utmanande och ibland behöver den som har den uppgiften en diskussionspartner. KBT-konsulterna erbjuder rådgivande och handledande samtal till vårdnadshavare och personer som i sitt arbete möter barn och ungdomar