Stress/Utmattning

Stress & Utmattning

Stress & Utmattning

Långvarig stress utan återhämtning kan leda till utmattningssyndrom och ibland även sjukskrivning. KBT-Konsulterna erbjuder anpassade behandlingsinsatser utifrån individens situation.

Stress är kroppens reaktion på en situation som uppfattas som hotfull eller utmanande. Det kan handla om att leva under för hög belastning som till exempel att vara förälder och inte få sova tillräckligt, att ha för mycket att göra, arbetslöshet, ekonomiska problem, att ha en anhörig som är gammal och sjuk eller att själv ha en sjukdom och mycket annat. En kombination av sådana faktorer kan innebära att tillfällen till återhämtning begränsas.

Är stress farligt?

Psykisk belastning är en naturlig del av livet och är inte farligt i sig, men om omgivningens krav blir för höga och du upplever att du inte har kontroll över dessa krav, kan detta leda till trötthet, nedstämdhet och koncentrationsproblem.

Symptom på kraftlöshet när man är jäktad

Trötthetssyndrom kännetecknas av att fysiska och psykiska symtom funnits i minst två veckor och brukar innebära en brist på energi, minskad ork och uthållighet samt ett behov av längre återhämtningstid efter fysisk belastning.

Olika behandlingsinsatser beroende på form av mental påfrestning

Utmattningsdepression är en form av utmattningssyndrom och ibland används begreppen synonymt, men det kan vara viktigt att skilja mellan depression och utmattningssyndrom och utmattningsdepression, framför allt vad gäller behandling. Därför är det extra betydelsefullt att göra en noggrann bedömning innan behandling.