Angeli

Motiverade Samtal (MI)

Motiverande samtal används i en mänd olika sammanhang när syftet är att hjälpa en person att genomföra någon form av förändring i sitt liv. Ofta är man i sådana situationer tveksam och ambivalent. Man vill både förändras och fortsätta som tidigare. Ibland är man inte ens medveten om att det finns ett val, utan man känner sig fast i sin nuvarande situation.

I samtalet så guidar vi dig till att själv upptäcka vad som håller dig fast och hjälper dig finna olika möjliga vägar ut ur detta. Lösningarna är inte självklara, ibland väljer man att gå vidare som tidigare men med en större medvetenhet om varför. Andra gånger får du syn på mekanismer som håller dig kvar och ser på alternativen med nya ögon. Det kan leda till att du beslutar dig för att börja ta steg mot en förändring. Vi finns vid din sida, dömer inte utan uppmuntrar och stödjer dig i dina val.

Det finns en mängd forskningsstudier kring MI som ursprungligen utvecklades för att behandla alkoholproblem. I dag används metoden generellt i rådgivning och behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer (alkohol, tobak, droger, kost, fysisk aktivitet, spel med mera), i verksamheter som hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och skola.

Läs mer: Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa en kort introduktion till vad MI är.

Våra specialområden