Onlinesamtal

Onlinesamtal

Videosamtal

Om du inte har möjlighet att komma till vår mottagning erbjuder vi också samtal online via din dator eller mobiltelefon. 

Du kan antingen ha hela din kontakt med oss online, eller vid de tillfällen du är bortrest, sjuk eller av någon anledning inte kan träffa din behandlare ”live” på mottagningen.

För privatpersoner erbjuder vi bedömning, behandling, rådgivning och stöd online.

För företag och offentlig verksamhet erbjuder vi handledning och andra insatser online.

Säkerhet

I vårt arbete erbjuder vi alltid den högsta säkerheten för dig och följer de lagar för sekretess och patientsäkerhet som råder inom sjukvård. Detsamma gäller när du träffar oss via videolänk.

Vi använder ett system för videosamtal via Kaddio, som är CE märkt som en medicinteknisk produkt. Kaddio uppfyller Socialstyrelsens krav på stark autentisering och man använder Bank-id som inloggningsmetod. Systemet Kaddio vilar på en plattform som är HIPAA kompatibelt.

Kontakta oss om du är intresserad av videosamtal: kontakt@kbt-konsulterna.se