Mindfulness Based Relapse Prevention – MBRP

Mindfulness Based Relapse Prevention -Mindfulnessbaserad återfallsprevention

MBRP är en förkortning av Mindfulness Based Relapse Prevention och på svenska Mindfulness baserad återfallsprevention.

MBRP är ett 8-veckors mindfulnessbaserat program som syftar till att förebygga återfall för personer som fastnat i högkonsumtion eller beroende av alkohol eller andra beroendeframkallande ämnen.

Programmet har utarbetats i USA av Alan Marlatt och Sarah Bowen m fl verksamma vid University of Washington och är ett eftervårdsprogram som integrerar färdigheter från KBT-baserad återfallsprevention med mindfulness och meditationsövningar. Programmets grundträningsform och upplägg har stora likheter med det mindfulnessprogram som MBSR (mindfulness based stress reduction) och MBCT (mindfulness based cognitive therapy for depression). På detta sätt finns det stora inslag av stressreduceringsteknik och även tekniker hur man kan förhålla sig till sina tankar som ett sätt att undvika att falla in i en tendens av grubblande.

Det specifika med MBRP är teknikerna där man lär sig att handskas med reaktiva mönster som är ett vanligt inslag i återfall till substansmissbruk.