Angeli

Vad är MINT?

MINT är Motivational Interviewing Network of Trainers. Det är en internationell ideell organisation för personer som är utbildade i att utbilda i motiverande samtal. Syftet är att stärka kvalitén av utbildning och träning i MI så att det arbete som bedrivs för att stärka människors motivation till positiv förändring och utveckling blir så hjälpsamt och effektivt som möjligt.

MINT formades 1997 av en liten grupp MI-tränare tillsammans med upphovsmännen William R Miller och Stephen Rollnick. Organisationen består idag av över 700 medlemmar från 35 länder och 20 olika språk är representerade.

Mer information finns här.

 

MINT strävar efter att:

Främja god tillämpning av Motiverande Samtal i fråga om användningen av MI och vid utbildningen av utövare och lärare. Syftet / målet med organisationen är att arbete för utmärkt bruk av MI vad det gäller såväl klinisk praktik som forskning och utbildning/träning.

En medlem av MINT har en lång och gedigen utbildning och erfarenhet. Här kan du läsa mer om MINT.

 

Om du vill gå en MI utbildning eller ordna en på din arbetsplats, var noga med att finna en utbildare som är medlem av MINT.