Mindful heart

Paralleller mellan mindfulness och KBT

Det finns många likheter mellan KBT och mindfulness. Grunden till all förändring är enligt både KBT och mindfulness att man, genom självobservation, kan bli uppmärksam på det som händer inom och utom en själv. Då kan man få utrymme att göra ett val: Att stanna kvar (acceptans) och/eller åstadkomma en förändring. En annan parallell mellan KBT och mindfulnessbaserad metodik är att man inom kognitiv beteendeterapi har en öppenhet gentemot nyfiket utforskande av alla förhållningssätt, teorier och metoder som visat sig vara till hjälp.
Idag ingår mindfulness som en del av många KBT behandlingar.

Mindfulness Baserade Program:

Vi arbetar utifrån de program som beforskats mest och Angeli Holmstedt har utbildats av företrädarna för MBSR/Mindfulness Based Stress Reduction, MBCT/Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBRP/Mindfulness Based Relapse Prevention.

Dessa program har stora likheter, de läggs upp med åtta träffar, vanligen i grupp