Angeli Holmstedt

Jag heter Angeli Holmstedt och är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare, allt med KBT inriktning, samt utbildare i motiverande samtal och lärare MBSR/MBCT/MBRP (mindfulnessbaserade program). Förutom att arbeta på vår Psykologmottagning, är jag anställd som universitetsadjunkt vid institutionen för psykologi vid Uppsala Universitet. Där arbetar jag med KBT utbildning för blivande psykologer och psykoterapeuter. Genom åren har jag arbetat med forskning kring alkoholproblem på Karolinska Institutet och spelberoende på Folkhälsoinstitutet. Jag har också arbetat kliniskt på behandlingshem med kriminella ungdomar och på resursskola för barn med olika typer av svårigheter.
Under många år har jag arbetat med KBT-terapier, handledning för studenter på KBT utbildningar och för personal inom olika verksamheter samt med många utbildningar i KBT, MI och mindfulness.

Till mig kan du komma med problem som du behöver terapi för, men även för att få stöd, rådgivning eller att finna en meningsfull riktning i ditt liv.
Jag har lång erfarenhet av att arbeta med människor som upplever stark oro, ångest i sociala sammanhang, panikångest, tvångstankar och tvångshandlingar, generaliserad ångest/gad, depressioner, stress/utmattning mm.
Många människor kan upptäcka att alkohol eller andra substanser har börjat ta en alltför stor plats i livet och känna en längtan efter att förändra detta. Det är något som också ligger mig varmt om hjärtat och jag välkomnar också dig som har dessa funderingar och dig som är anhörig till någon som använder alkohol/droger på ett sätt som skapar problem.

Ibland känns livet svårt och man kan behöv någon att få uttrycka sina tankar tillsammans med, få stöd och kanske vägledning. Andra perioder står man inför valsituationer och har svårt att veta vad man vill. Det finns många tillfällen då det kan vara hjälpsamt att samtala med någon och ibland är det viktigt att bli lyssnad på.

Det varierar hur lång kontakt vi kan ha, från några få samtal till längre perioder, beroende på vad du behöver hjälp med. Tillsammans utforskar vi dina tankar, känslor, handlingar och undersöker hur din livssituation ser ut. För det mesta arbetar vi “här och nu” men kanske även din tidigare historia har inflytande på hur du mår i dag och då finns även den med i våra samtal. Med dina mål och värderingar i fokus formulerar vi en plan mot ett värdefullt liv. Samtalen kommer att präglas av mitt engagemang i mindfulness och motiverande samtal med KBT som den bärande metoden i det vi gör.

För dig som söker handledare kan jag arbeta enskilt eller med arbetsgrupper inom olika områden såsom psykiatri, primärvård, beroende, socialtjänst, behandlingshem eller företag.

Jag erbjuder även utbildningar i motiverande samtal, KBT och mindfuless.

Varmt välkommen att höra av dig!