Stork

Spelmissbruk – Spelberoende

Tidiga tecken kan vara att du fortsätter spela trots negativa konsekvenser, lägger mer tid och pengar på spelande än du har planerat.

Man skiljer mellan spelproblem och spelberoende, men problemen kan leda fram till ett beroende.

Att ha spelproblem innebär ofta att det är svårt att kontrollera spelandet. Det ger negativa konsekvenser i form av problem med hälsa, t.ex. ångest, depression, oro, självmordstankar och ibland även problem med alkohol eller andra droger.

Det är också vanligt med sociala konsekvenser såsom konflikter med anhöriga, arbetskamrater och vänner samt det kan ge problem med att sköta arbete och/eller studier. Även ekonomiska problem t.ex. svårt att få ekonomin att gå ihop med skulder och obetalda räkningar är vanligt när man har problem med spelande.

Spelproblem är allvarligt i sig och dessa kan även utvecklas till ett beroende av att spela.

Spelberoende, eller hasardspelsyndrom, är en diagnos som efter bedömning ställs av en psykolog eller läkare. Exempel på kriterier är: tänker ständigt på spel, har gjort misslyckade

försök att kontrollera eller att sluta, spelar för allt större summor för att uppnå önskad spänningseffekt, blir rastlös irriterad vid försök att begränsa eller sluta att spela.

Tillsammans med oss kan du göra en ordentlig kartläggning av ditt spelande och hur det utvecklats och vidmakthålls. Vi kan även göra en psykologisk bedömning, undersöka social/relationella problem och utforska hur din ekonomi påverkats.
Denna kartläggning syftar till att föreslå en för dig lämplig behandling om så skulle behövas. Du är naturligtvis aktiv i denna process och dina önskemål och vad du vill uppnå är vägledande.