Smal brygga

Nedstämdhet – Depression

Depression är så vanligt att det kan räknas som en folksjukdom.

Man kan känna sig mycket ledsen och nedstämd, inget är roligt, är trött och orkeslös. Aptiten och  sömnen blir ofta påverkad och matlusten kan förändras. Det blir svårt att koncentrera sig och negativa och dömande tankar om sig själv och sin situation är mycket vanligt, ofta tror man inte att det kommer att bli bättre i framtiden heller och självmordstankar kan vara mer eller mindre påträngande.  Passivitet är också vanligt, att göra allt mindre eller tvärtom – bli alltmer aktiv för att slippa känna det som är jobbigt.

Det är många människor som får återkommande depressioner vilket kan påverka livskvaliteten mycket och även anhöriga påverkas när någon de älskar mår så dåligt.