Våren är här

Ångest

Att känna oro och ångest är en naturlig del av vårt mänskliga liv. Det är en beredskapsreaktion som hjälper oss att fly eller undvika faror. Ångest över vår existens, sjukdom, lidande och död är också något vi alla möter, men den kan också skapa ett stort lidande om den drabbar oss ofta, är intensiv och hindrar oss i vår vardag.

Det finns olika slags ångeststörningar:

Specifika fobier: Vanligast är en överdriven rädsla för avgränsade föremål eller situationer, t.ex. ormar, spindlar, trånga utrymmen, flyg. För att slippa möta dessa situationer undviker man dem så mycket man kan, eller står ut med stort ett lidande.

Social ångest: Karaktäriseras av en rädsla att bli negativt bedömd av andra människor, att göra bort sig och bli förödmjukad och generad. För att detta inte ska inträffa är en vanlig strategi att undvika sociala situationer och/eller utveckla metoder för att hantera sociala situationer som man inte kan undvika, s.k. säkerhetsbeteenden.

Paniksyndrom: Utgörs av intensiva ångestattacker med olika kroppsliga symtom: hjärtklappning, kvävningskänsla, yrsel, darrningar, skakningar, domningskänsla, svettningar…

Dessa kroppsliga påslag kan ge upphov till en rädsla att dö, bli galen, förlora kontrollen och man gör katastroftolkningar av sina kroppsliga reaktioner. Dessa tolkningar förvärrar de kroppsliga symtomen och kan skapa en ond spiral som leder till en panikattack.

Det är också vanligt att man börjar undvika situationer där man fått eller är rädd för att få panikattacker. Man kanske slutar åka buss, besöka köpcentrum, köra bil och mycket annat.

Generaliserad ångest: Utmärks av att man känner en kronisk oro inför olika situationer, t.ex. ekonomi, hälsa, familj, arbetsprestation. Framträdande för generaliserad ångest är hur hur man ser på sin oro och konsekvenserna av den. Här är det inte ovanligt med en kluven inställning: för mycket oro och ängslan kan leda till att tappa kontrollen, bli galen. Men det kan också finnas en positiv sida av oron, jag är förberedd, tyder på att jag är engagerad till det jag oroar mig för. Det är vanligt att känna sig spänd, få värk eller ha sömnsvårigheter.

Tvångssyndrom: Tvångstankar är ofta skrämmande och påträngande. För att hantera dem används ofta tvångshandlingar. Syftet med dessa handlingar/beteenden är att minska risken för att olika katastrofer ska inträffa. Ett exempel kan vara tankar som handlar om ångest för att bli smittad av sjukdom som kan leda till ett omfattande tvångsmässigt tvättande av händer och kropp. Andra exempel är att överdrivet kontrollera, vara överdrivet ordningsam, vara rädd att skada sig själv och andra.

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD: Starka traumatiska upplevelser som våldtäkt, krig eller dödsfall hos anhöriga kan leda till starka ångestreaktioner. Den traumatiska händelsen kan då återkomma i drömmar eller i vaket tillstånd ofta vid minsta påminnelse. Detta kan leda till undvikande av det som väcker minnen av händelsen, t.e.x situationer, tankar, känslor.