Mumin

Anhöriga

Att vara anhörig till någon med psykiska eller fysiska svårigheter eller missbruks-beroendeproblem är ofta en särskild påfrestning. Det kan innebära stora förändringar i livet. Som anhörig vill man hjälpa men vet ofta inte hur. Hela livssituationen kan komma att förändras och som anhörig kan man bli frustrerad och ha svårt att förstå varför den drabbade kanske inte accepterar hjälp och fortsätter med sitt gamla beteende. Beteenden som vidmakthåller lidandet.

Problemen kan ha funnits hela eller stora delar av livet, t.ex. en förälder som dricker för mycket alkohol, en partner som har återkommande depressioner, en nära vän som försvinner bort i demenssjukdom, ett tonårsbarn som använder droger eller tynar bort i anorexi. Som anhörig hamnar man ofta i bakgrunden, mycket energi går åt till den som är drabbad.  Som anhörig försöker man hjälpa till på olika sätt men är osäker på om denna hjälp leder framåt. Denna osäkerhet är vanlig och detta gäller också de känslor som man som anhörig kan uppleva i form av irritation och skuldkänslor samt oro och grubbel.

Hos oss har vi lång erfarenhet  och stort engagemang för den situation som man som anhörig kan uppleva. Det är viktigt att möta anhöriga i kris och kunna erbjuda stöd och hjälp, att lyssna, visa medkänsla.

Kontakterna varierar tidsmässigt – allt från ett par stödjande samtal till långvarig kontakt. Det handlar ofta om att få hjälp att utforska förhållningssätt, problemlösa eller hitta strategier för att kunna hjälpa på ett mer konstruktivt sätt. Samtalen kan också fokusera på att kunna acceptera egna känslor och behov. Ibland behöver man som anhörig även hjälp av egna problem, t.ex ångest, sömnproblem. Vi anpassar samtalen efter dina behov och önskemål.