Vinterbild

Sömn

Har du svårt att somna inför natten? Vaknar du ofta utan att känna dig utvilad? Har detta pågått i mer än en månads tid? Är du bekymrad över din sömn? Tycker du att din sömn påverkar din förmåga att fungera i vardagen? Då kanske du har en sömnstörning eller sömnproblem som kan behandlas med KBT. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med sömnproblem. Ofta förekommer sömnproblem tillsammans med andra svårigheter (t.ex. depression, långvarig smärta, ätstörningar, stress och utmattning, överträning, missbruk eller ångest). Hos oss får du en bedömning av dina problem som en helhet. Det betyder att vi genomför en kartläggning av dina sömnproblem tillsammans med eventuella andra samtidiga problem. Utifrån den kartläggningen utformas en individuell behandlingsplan. Enbart sömnproblem brukar kunna behandlas relativt snabbt, men behandlingstiden brukar bli längre när fler samtidiga problem finns med. Behandling hos oss utgår från dina mål och värderingar och syftar till att hjälpa dig komma till rätta med det som är svårt för dig. Läs mer här.