Lugnt vatten

Stödsamtal/Konsultation

Svårigheter och motgångar i livet drabbar alla. Ibland kan vi ta oss igenom det svåra på egen hand eller med hjälp av vänner och anhöriga.  Det kan också hända att  vi behöver stöd och råd av någon professionell och utomstående. Kanske är det inte aktuellt med en terapeutisk behandling och i sådana fall erbjuder vi kortare stödinsatser i form av ett eller några konsulterande samtal.