KBT-psykologsession

Utbildningar i KBT

Vi har lång erfarenhet av att utbilda i kognitiv beteendeterapi/KBT, Motiverande Samtal/MI och i Mindfulness. Allt från kortare workshops och föreläsningar, orienteringsutbildningar på 4 – 5 dagar till längre grundläggande psykoterapiutbildningar, det som tidigare kallades för steg 1”. Vi är också verksamma som lärare och handledare på psykolog- och psykoterapeututbildningar knutna till universitet.