Fågelungar

Handledning

Vi erbjuder handledning på både grupp- och individ nivå inom olika verksamheter och utbildningsnivåer. Uppdragsgivare kommer från både offentlig och privat sektor. Vad gäller utbildningshandledning har vi erfarenhet för studerande vid psykolog- och psykoterapeututbildningar.