Stork

Alkohol

Har du blivit orolig/fundersam över din alkoholkonsumtion?  Funderar du på om du behöver en “vit period”? Kanske har du känt skuldkänslor över ditt drickande? Eller har personer i din omgivning reagerat på ditt drickande? Du (eller andra) har kanske lagt märke till att ditt humör förändrats (nedstämd, lättirriterad), att din prestation sjunker? Dina relationer till anhöriga, vänner, arbetskamrater har blivit ansträngda? Du ser att din alkoholkonsumtion gradvis har ökat och att du är orolig för att utveckla ett riskbruk och i värsta fall ett beroende.. Detta kan leda till negativa konsekvenser både fysiskt och psykiskt. Alkoholberoende innebär framför allt en kontrollförlust så att man har svårt att stå emot impulser att dricka mer alkohol än man tänkt sig. Således ett begär och en stark önskan att dricka.

Tillsammans med oss kan du göra en ordentlig kartläggning av din alkoholkonsumtion samt en psykologisk bedömning. Denna kartläggning syftar till att föreslå en för dig lämplig behandling. Du är naturligtvis aktiv i denna process och dina önskemål om vad du vill uppnå är vägledande