Stork

Läkemedelsberoende

Använder du läkemedel i syfte att få lindring t.ex. för ångest, oro eller smärta? Upplever du att du inte längre får önskad effekt av de läkemedel du använder? Känner du dig orolig över att du använder läkemedlen för mycket? Trappar du upp dosen och tar större doser än du planerat? Upplever du att du tappat kontrollen över din konsumtion?

Vi hjälper dig att göra en kartläggning av ditt bruk och går tillsammans igenom med dig såväl de positiva som de negativa konsekvenserna av att använda läkemedlen.

Om vi kommer fram till att användandet av läkemedlen skapar oönskade problem, undersöker vi vad målet blir för dig. Behöver du minska eller helt sluta med din konsumtion? Vi undersöker också hur du mår, kartlägger ångest, oro, depression, smärtproblematik och liknande för att gemensamt komma fram till om du behöver psykologisk behandling. Den psykologiska behandlingen syftar i detta fall till att hjälpa dig att gradvis trappa ned och eventuellt sluta använda läkemedlen.

Vi samarbetar med läkare med specialistutbildning i psykiatri med fokus på beroende.