Blommor

Vad är en psykolog?

När du söker behandling för dina psykologiska problem är det naturligtvis viktigt att du kommer till en person med professionell utbildning.  Psykolog är en skyddad titel inom hälso- och sjukvårdens område och får endast användas av den som är legitimerad d v s har genomgått universitetets femåriga psykologutbildning och därefter praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) under ett år med godkänt resultat. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen som kontrollerar att psykologen arbetar seriöst och enligt rådande vetenskap och beprövad erfarenhet.