Blommor

Vad är en psykolog?

När du söker behandling för dina psykologiska problem är det naturligtvis viktigt att du kommer till en person med professionell utbildning.  Psykolog är en skyddad titel inom hälso- och sjukvårdens område och får endast användas av den som är legitimerad d v s har genomgått universitetets femåriga psykologutbildning och därefter praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) under ett år med godkänt resultat. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen som kontrollerar att psykologen arbetar seriöst och enligt rådande vetenskap och beprövad erfarenhet. Psykologen har ett stort juridiskt ansvar för sitt arbete och du kan läsa om det på Psykologförbundets hemsida.

Välkommen att kontakta oss om du söker psykologisk behandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT)
kontakt@kbt-konsulterna.se

Om du söker vård hos någon som saknar legitimation, läs mer på kollegors hemsida för att skydda dig mot skada:

http://www.katzkbt.se/VARNING.html