Vem kan ge behandling vid psykisk ohälsa?

Idag finns många som erbjuder behandling och det är svårt att orientera sig och bedöma vad som är seriöst och effektivt.

För vissa yrken i hälso- och sjukvården och tandvården krävs legitimation. Legitimationen ska vara en garanti för att personen har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket. Det finns 21 legitimationsyrken.

När du går till en behandlare med en yrkeslegitimation gäller rådande Hälso – och sjukvårdslagar. Det innebär att din behandlare är skyldig att skriva journal så snart du varit på besök vid mottagningen. Vidare är alla som är verksamma inom mottagningen skyldiga att följa rådande tystnadsplikt- och sekretesslagstiftning. Samma lagstiftning som inom vanlig sjukvård gäller alltså.

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen har eget personligt ansvar för hur hen utför sitt arbete. Grunden i det egna yrkesansvaret är att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och ge patienterna en sakkunnig och omsorgsfull vård. En förutsättning för en patientsäker vård är att personalen har rätt utbildning. till exempel som legitimerad eller på annat sätt förvärvad kompetens genom praktisk yrkesverksamhet eller fortbildning.

Psykologisk behandling/psykoterapi/kognitiv beteendeterapi (KBT) erbjuds idag av många personer och försäkra dig om att du väljer en behandlare med en legitimation utfärdad av socialstyrelsen. Då har du som patient skydd av de lagar som samhället erbjuder för att få en säkrare behandling. Den som har ett legitimationsyrke har också en lång och gedigen utbildning.
Du kan be din behandlare att få se legitimationen eller ringa till socialstyrelsen och kontrollera detta.

Den som ger psykologisk behandling är framförallt legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, och eller legitimerad läkare.
Leg. psykoterapeuter ska även uppge sin grundutbildning som kan vara psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska m.fl.

Innan du börjar i psykoterapi är det viktigt att ta reda på vad terapeuten har för utbildning. Titlar som KBT-terapeut, samtalsterapeut, terapeut, coach kan vem som helst med kortare utbildning kalla sig.
Läs mer detta samt om vad är en psykolog, vad är en psykoterapeut under våra flikar om dessa yrken.