Gruppbild

Vad är en handledare?

Handledare i kognitiv beteendeterapi har utöver sin grundutbildning och legitimation som psykoterapeut ytterligare kvalificerad utbildning på 1 – 1,5- år på halvfart och kan t.ex. handleda studenter på psykolog- och psykoterapeututbildningar. ”Handledare” är inte en skyddad titel och kan användas även i andra sammanhang som en benämning på någon som utför handledning.