Gruppbild

Vad är en handledare?

Handledare i kognitiv beteendeterapi har utöver sin grundutbildning (psykolog, socionom…) och legitimation som psykoterapeut ytterligare kvalificerad utbildning på 1 – 1,5- år på halvfart och kan t.ex. handleda studenter på psykolog- och psykoterapeututbildningar. Utbildning ges också i sk. ”verksamhetshandledning” vilket kan innebära att handleda arbetsgrupper eller enskilda i sitt arbete.

”Handledare” är inte en skyddad titel och kan användas även i andra sammanhang som en benämning på någon som utför handledning.

Om du söker en handledare, var noga med att försäkra dig om att personen har en gedigen handledarutbildning. Det är också viktig att handledaren har kunskap som är relevant för det du/ni söker handledning kring, men det räcker knappast. Handledarutbildningen ger kunskaper om olika teorier och modeller för handledning och man tränas i att tillämpa dessa pedagogiska färdigheter i handledningen med medarbetare som söker stöd i sitt arbete.

Vi på KBT Konsulterna har en lång och gedigen erfarenhet att handleda studenter i klientarbetet på olika utbildningar som psykolog- och psykoterapeutprogram samt andra sk. grundläggande psykoterapiutbildningar som tidigare kallades steg 1. Vi har också stor erfarenhet i att handleda medarbetare och grupper inom olika verksamhetsområden såsom skolor, behandlingshem för ungdomar och vuxna, socialtjänsten och inom hälso- och sjukvård, somatisk, beteendemedicin och psykiatri.

Välkommen att kontakta oss om du behöver handledning. kontakt@kbt-konsulterna.se