Blommor

Patientförsäkring

Vi har Patientförsäkring gällande personskada enligt Patientskadelagen (1996:799). Som patient/klient innebär kontakt med yrkesperson med legitimation att du har ett lagstadgat skydd och en trygghet i att du får behandling enligt forskning och beprövad erfarenhet. Det finns många titlar, t.ex. KBT-terapeut,  terapeut, samtalsterapeut, KBT-coach etc. där behandlaren saknar legitimation och där inget skydd i lagen finns för dig som patient/klient.