Blommor

Patientförsäkring

Via vårt Psykologförbund är vi medlemmar i Psykologföretagarna och där har vi patientförsäkring gällande personskada enligt Patientskadelagen (1996:799). Som patient/klient innebär kontakt med yrkesperson med legitimation att du har ett lagstadgat skydd och en trygghet i att du får behandling enligt forskning och beprövad erfarenhet. 

Det finns många titlar, t.ex. KBT-terapeut,  terapeut, samtalsterapeut, KBT-coach etc. där behandlaren saknar legitimation och där inget skydd i lagen finns för dig som patient/klient. Se mer under ”Vad är en psykolog”