Vad är en psykoterapeut?

En psykoterapeut har en vidareutbildning i psykoterapi vilket innebär en fördjupad kompetens i att sjävständigt bedriva psykoterapi. Psykoterapeuter i KBT  har gått en legitimationsgrundande utbildning i kognitiv beteendeterapi (vanligen 3 års studier på halvfart). Socialstyrelsen utfärdar en legitimation efter avslutad godkänd utbildning och som anger att han eller hon är legitimerad psykoterapeut. Enligt Socialstyrelsen skall en psykoterapeut alltid samtidigt ange sin grundutbildning (t ex psykolog) tillsammans med titeln psykoterapeut. Andra benämningar såsom t.ex. “Terapeut”, “Samtalsterapeut”, “KBT-terapeut” och  “KBT-coach”  är inte titlar som indikerar att personen har legitimation som psykoterapeut.

Välkommen att kontakta oss om du söker psykologisk behandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT)
kontakt@kbt-konsulterna.se