Fågelungar

Verksamhetshandledning

I många yrken behövs handledning för att kunna fortsätta utvecklas och att orka hantera svåra situationer. Det kan vara komplicerade och ovanliga problem eller personliga reaktioner som påverkar arbetet. Handledning hjälper individer och grupper att utveckla sin kompetens, hantera ett stressfyllt arbete och ge stöd och hjälp i att klara av utmanade situationer. Vi har lång erfarenhet av att handleda inom många olika verksamheter, exempelvis inom psykiatrisk verksamhet, socialtjänst, specialskolor, behandlingshem och beroendekliniker.