Fågelungar

Utbildningshandledning

Vi har under många år handlett blivande psykologer, psykoterapeuter och andra yrkesgrupper, enskilt eller i grupp,  inom ramen för utbildningar i KBT. Av tradition är det ett stort gap mellan forskning och klinisk praktik som vanligtvis handledning syftar till att överbrygga. Handledaren har både uppgiften att bidra till utveckling av den terapeutiska kompetensen samt till inskolning i yrket.

Studenterna skattar ofta handledning som den viktigaste källan till utveckling. Det man har läst om under sin utbildning sätts in i ett nytt sammanhang vid varje möte.