Fågel som lyfter

Motiverande samtal (MI)

MI kan användas som självständig intervention, men också som en integrerad del av annan behandling i syfte att åstadkomma ett bra resultat . MI  har utvecklats utifrån kliniskt arbete och är en mycket berforskad metod för att hjälpa personer att ändra riktning i livet. Det är en noggrant utvecklad form av samtalsmetod med stor tonvikt på andan (spirit) i samtalet och den empatiska relationen. Mål med samtalen är att öka personens vilja att förändra sig och tro på sin förmåga att klara av detta.

Hos oss finns erfarenhet av utbildningar  i MI sedan 1995 och våra instruktörer är medlemmar i det internationella nätverket av MI-utbildare, MINT. Genom åren har vi genomfört kurser till personal inom skolor, behandlingshem, socialtjänst, hälso- och sjukvård och psykiatri. Vi utbildar även inom universitetens psykolog- och psykoterapeutprogram samt vid andra typer av utbildningar.

Vi erbjuder orienterende föreläsningar, grund- och fortsättningskurser samt handledning. Vi ger för närvarande inga MI utbildning i egen regi, men kan arrangera dem efter önskemål. Utbildningar i MI erbjuds enligt efterfrågan och på uppdrag.