KBT-psykologsession

Föreläsningar och workshops

Du kan vända dig till oss om du är intresserad av att vi föreläser/ger workshops kring KBT, MI och Mindfulness.