Mindful heart

Mindfulness

Många av oss lever våra liv utan att vara närvarande här och nu. Tiden rinner iväg allt snabbare och vi springer fortare och fortare, men blir ändå inte nöjda. Resultatet blir en känsla av otillräcklighet, stress, utmattning, trötthet, oro och nedstämdhet.
Mindfulness innebär att medvetet uppmärksamma och uppleva det som är just när det pågår. Att fullt ut vara närvarande, utan att värdera eller döma. Vi arbetar med mindfulness som inslag i såväl terapi som i handledning.

Utöver det erbjuder vi även sk. 8-veckors kurser i de beforskade mindfulnessprogrammen:

MBSR Mindfulness Based Stress Reduction – för personer med olika typer av psykiska och somatiska problem, men även för dig som önskar leva ditt liv i större närvaro och med mer mening.

Läs mer här.

MBCT Mindfulness Based Cognitive Therapy – bland annat för personer med återkommande depressioner.

Läs mer här.

MBRP Mindfulness Based Relapse Prevention –  för personer med olika typer av missbruk/beroenden som vill ha stöd i att förebygga återfall.

Läs mer här.

På vår mottagning erbjuder vi dig – student, kollega, professionell, patient, klient, idrottare, medmänniska att delta i dessa kurser.

Välkommen att kontakta oss