KBT-psykologsession

Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1)

Utbildningen omfattar kurser om sammanlagt motsvarande 45 högskolepoäng fördelat över fyra terminer. Det motsvarar en tidsinsats per termin om ca 40% av heltid. Efter avslutad utbildning ska den studerande besitta sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att under handledning kunna bedriva psykoterapi med inriktning kognitiv beteendeterapi.

Vi ger ingen sådan utbildning i egen regi för närvarande men kan arrangera den som uppdragsutbildning. Vi arrangerar grundläggande psykoterapiutbildning i KBT på uppdrag. Vi ger utbildningar som är godkänd enligt riktlinjer från Beteendeterapeutiska föreningen (BTF). Se här

När du väljer utbildning – var noga med att utbildningen är godkänd av BTF och att den ger behörighet för vidare studier på de psykoterapeutprogram som erbjuds vid universiteten.