Backsippor

Kognitiv Beteendeterapi

Vårt arbetssätt kallas kognitiv beteendeterapi/KBT  

KBT har ett mångårigt och gediget forskningsstöd och betraktas idag som den mest effektiva behandlingsformen för en rad problem såsom t.ex. depression, ångest, sömnstörningar och bulimi. För oss är det viktigt att med ett professionellt engagemang erbjuda evidensbaserad och effektiv behandling.

I mötet med dig samtalar vi om hur du har det i ditt liv, hur du mår, känner dig, hur du tänker och beter dig. Finns det delar av ditt sätt att leva som du inte är nöjd med eller mår bra av? Tillsammans kartlägger vi vad som vidmakthåller de problem du upplever. Utifrån dina mål och värderingar i livet gör vi sedan en plan för den förändring du önskar göra.

Kostnaden för terapi är 1500:-/session för dig som betalar själv hos leg.psykolog/leg.psykoterapeut.
Samtal hos den som är leg.psykolog är 1300:- och hos socionom med KBT utbildning 1200:-.

För information om priser på övriga tjänster, eller om annan har betalningsansvaret för terapi, kontakta oss.