Springtime

Stress och utmattning

Känns livet övermäktigt? Sover du inte gott om natten? Är du ständigt trött, har svårt att klara av sådant som du tidigare tyckte var enkelt och känner dig ledsen och nedstämd? Snurrar ekorrhjulet snabbare än du kan springa? Har det varit så under en lång tid? Då kan det vara så att du är på väg att bli utmattad eller har Utmattningssyndrom. Långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan leda till det som Socialstyrelsen (2005) definierade som en preliminär diagnos – Utmattningssyndrom. Till skillnad från andra benämni Vi har över tio års erfarenhet av att arbeta med bedömning och behandling av stress och utmattning. Hos oss får du en kartläggning och bedömning av din problembild samt ett individuellt behandlingsupplägg med KBT. En viktig del i behandlingen är att hjälpa dig hitta balans mellan ansträngning och återhämtning.

Långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan leda till det som Socialstyrelsen (2005) definierade som en preliminär diagnos – Utmattningssyndrom. Till skillnad från andra benämningar som t.ex. utbrändhet eller utmattningsdepression ligger inte fokus i diagnosen utmattningssyndrom på arbetsrelaterad stress utan på stress i livet generellt. Det kan handla om att ha för hög belastning som förälder, vara arbetssökande, ha en sjuk närstående eller barn, ekonomisk stress samt förstås stress relaterad till arbetssituationen. En kombination av dessa stressorer är vanligt – något som då försvårar utrymmet för tillräcklig återhämtning. Konsekvenser av långvarig stress och utmattning är en av våra vanligaste orsaker till sjukskrivning i Sverige idag. Det är inte ovanligt att utmattningssyndrom förväxlas med depression vilket kan vara olyckligt då det krävs olika typer av behandling (t.ex. läkemedel för depression där det inte är rekommenderat för utmattningssyndrom). En noggrann bedömning är – som alltid – av stor betydelse för att effektiv behandling skall kunna genomföras.Utmattningssyndrom kännetecknas av symtom som kommer till följd av flera identifierbara stressorer som funnits i mer än sex månader. Fysiska och psykiska symtom på utmattning har funnits under minst två veckor. Upplevelsen är påtaglig brist på energi vilket märks genom minskad företagsamhet, minskad uthållighet och förlängd återhämtningstid efter fysisk belastning.