Fiskmås

Riskbruk/Beroende

Riskbruk av alkohol och läkemedel kan skapa problem såväl fysiskt, psykisk och socialt och kan i förlängningen leda till ett beroende. Att dricka alkohol kan kortsiktigt lindra ångest, oro, nedstämdhet, stress men kan i förlängningen skapa och förvärra dessa och andra psykiska problem.

Att ägna sig åt spel kan från början vara lustfyllt men när spelandet blivit allt viktigare kan det få negativa konsekvenser ekonomiskt, psykologiskt och socialt. Även läkemedel som från början hade en lindrande effekt kan på sikt ge upphov till ett beroende.