Stadsmotiv

Livstilssproblem

De flesta av oss vet att redan att det är viktigt att ta hand om sig och sköta om sin hälsa och de flesta av oss vill vara friska och må bra, länge. Ändå väljer många av oss bort de egna behoven i vardagen. Vi behöver alla då och då stanna upp och reflektera över hur vi lever våra liv. Ibland behöver man stöd i att förändra sina vanor. Det kan handla om hur vi äter, rör oss, sover, dricker alkohol eller använder tobak. Rutiner, arbetsbelastning och förmågan att prioritera sin hälsa i vardagen kan också vara delar av livet som man kan behöva stöd med.