Fatane Salehi

Fatane Salehi  har lång erfarenhet av arbete inom vård, omsorg, utbildning samt organisations- och ledarutveckling. Framför allt som chef. Idag är hon operativ projektledare för Nollvision Cancers projekt Det rehabiliterande samhället inom region Uppsala (RCC i samverkan). Med utgångspunkt i Akademiska sjukhusets cancervård och med förgreningar ut i samhället i vid mening.

Innan Fatane blev projektledare för utvecklingen av cancerrehabilitering (2015) var hon verksamhetschef för verksamhetsområdet Psykosocialt behandlingsarbete och Socialmedicin vid Akademiska sjukhuset (sedan 2004). Dessförinnan, sedan mitten av 1990-talet, var hon enhetschef inom socialtjänsten i Uppsala kommun. Under den här tiden har hon parallellt haft olika uppdrag från verksamhetsledningarna runt strategiska utvecklingsprojekt.

Hennes grundutbildningar är i Sociologi (Tehrans Universitet), Lärarutbildning (Lärarhögskolan i Tehran) samt socionomexamen vid Socialhögskolan vid Stockholms Universit. Hon är vidareutbildad i management vid Handelshögskolan i Stockholm (Executive Education), i Utvecklande ledarskap vid Försvarshögskolan (Certifieringsutbildning) samt Kognitiv beteendeterapi (Steg 1) vid Institutet för kognitiv beteendeterapi, KBT Centrum Uppsala. Fatane har även vidareutbildat sig genom kortare kurser inom en rad olika andra områden.

De senaste åren har hon, förutom projektledning inom Akademiska sjukhuset, arbetat som egen företagare inom verksamhetsutveckling. Något hon också har gjort under tidigare perioder. Som företagare har hon arbetat med en rad ledande personer inom vård. Särskilt med fokus på organisering och ledarskap. Framför allt har hon arbetat med ledarskapsutveckling men också samordning över organisatoriska gränser och samarbeten mellan verksamheter från olika samhällssektorer.