Fatane

Fatane Salehi

KBT-konsulternas samarbetspartner:
Jag heter Fatane Salehi och är socionom (Socialhögskolan i Stockholm) och sociolog (Tehrans universitet). Jag har även vidareutbildat mig inom management (Handelshögskolan i Stockholm, Executive Education) och ledarskap (Utvecklande ledarskap, Försvarshögskolan). Jag har en grundläggande psykoterapiutbildning i KBT (den kallades tidigare Steg 1) och har gått kurs i MI/motiverande samtal. Vidare har jag studerat systemteoretiskt baserad familjeterapi (KCC, London), psykosocial handledning och konsultation (på Ersta Sköndals Högskola) samt organisationspsykologi (vid Risling Partners). Förutom dessa lite längre utbildningar har jag gått enstaka kurser i krishantering, rehabiliterings- och habiliteringsvetenskap, konfliktlösning och är certifierad i ett antal personlighetstester.
Mina huvudsakliga arbetslivserfarenheter har jag från ett drygt decennium inom Socialtjänsten i Uppsala kommun (som socialsekreterare, projektledare men framförallt enhetschef). Och därefter, sedan 2002, som chef på Akademiska sjukhuset (verksamhetschef för verksamhetsområdet Psykosocialt behandlingsarbete och socialmedicin). Idag arbetar jag som ansvarig för utvecklingen av den sjukhusövergripande cancerrehabiliteringen inom men också i anslutning till sjukhuset.
Från hösten 2017 samarbetar jag med KBT-konsulterna. Här arbetar jag med kognitivt beteendeterapi (det kan t.ex. handla om ångest, depression, dålig självkänsla, sömnproblem, fobier) eller när något har hänt som du behöver hjälp att hantera. I detta arbete har jag handledning av Thomas Alm.
Jag kan även ta emot dig som vill ha samtal på persiska och azariska.

Jag arbetar också med handledning av personer som genom sitt arbete (socialtjänsten, polisen, skolan, vården etcetera) utsätts för stora påfrestningar. Det kan handla om stöd i samband med akuta händelser eller avlastning genom regelbunden handledning.

Min huvudsakliga kompetens ligger inom områden som verksamhets-, grupp- och ledarutveckling. Här använder jag kognitiva och beteendeinriktade teorier och metoder samt andra modeller och verktyg. Som chef kan du anlita mig för individuell rådgivning men också för grupputveckling, workshopar och regelrätta förändringsprojekt. Jag hjälper till att lägga upp, organisera och genomföra planeringsdagar och liknande. Min egen omfattande erfarenhet av att bygga upp, utveckla och förändra verksamheter gör att vi kan arbeta nära varandra med det mesta du som chef behöver arbeta med.