Isabel Petrini

Isabel Petrini

Jag heter Isabel Petrini. Jag är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har gått psykologprogrammet på Uppsala Universitet. När jag inte är på KBT-konsulterna så reser jag runt en del i Sverige och utbildar och handleder. Och på min fritid skriver jag böcker inom psykologiområdet – bl a om existentiella teman. 

Jag har tidigare arbetat länge på ett behandlingscenter som gav psykologisk behandling till människor (såväl vuxna som barn) som hade upplevelser av våld och svåra förluster. Jag har också jobbat inom företagshälsa med fokus på stress, trauma, kris, depression och ångest. Jag är vidareutbildad i många metoder kopplade främst till traumabehandling, men också mer breda fördjupande kurser i t ex beteendeanalys. 

Jag tycker det är vanligt att när någon tar kontakt med mig för att få hjälp så är det för att man fastnat i något som man inte mår bra av. Man vill ta sig till en annan plats, ha mer eller mindre av något i sitt liv, göra en förändring – men man vet inte hur eller man är rädd eller känner sig maktlös. Jag brukar tänka att jag är någon som hjälper till att se olika alternativ, går bredvid genom en svår eller smärtsam förändring, utforskar hur förändringen kan ske i lagom stora steg så det finns chans att lyckas. Kontakten börjar med att tillsammans försöka förstå problemet, utforska vad målet med kontakten är och sedan hitta väg och riktning för att nå dit.