Barry Karlsson

Jag heter Barry Karlsson, min grundutbildning gjorde jag vid Uppsala universitet och har därefter en 3-årig sammanhållen specialistutbildning i neuropsykologi vid Stockholms universitet där jag också gick en specialistutbildning som handledare.
Jag har en bred, lång klinisk erfarenhet och har varit yrkesverksam inom psykiatri, neurologisk rehabilitering och habilitering. De senaste åren vid uppföljningsmottagningen vid Onkologiska kliniken vid Akademiska sjukhuset.
Till mig kan du komma för korttidssamtal vid sorg och behov av nyorientering vid ihållande krisreaktioner. Jag hjälper också till med kognitiva utredningar, till exempel vid hjärnskador, utvecklings- och personkretsbedömningar, eller vid neuropsykiatriska tillstånd (ADHD, AST).
Jag arbetar med professionell handling till kolleger inom relevanta områden.
Numera är jag senior doktorand vid Intuitionen för Medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, där mitt lab forskar på rädsla, undvikandbeteende, ångest, och där mitt fokus är på komplicerad sorg.