Aksel Reppling

Jag heter Aksel Reppling och är legitimerad psykolog med KBT-inriktning, utbildad på Uppsala Universitet.

Utöver mitt arbete vid KBT-konsulterna arbetar jag med företagshälsovård vid det uppsalabaserade företaget Prohelia. 

Jag har tidigare arbetat flera år på ”BUP” (dvs regionens specialistpsykiatri för barn och ungdomar) där jag träffade barn och föräldrar med olika typer av svårigheter i hemmet eller i andra delar av livet. Där arbetade jag främst med affektiv problematik, dvs oro, ångest, nedstämdhet/depression eller trauma. Inom arbetet med barn och unga är också stöd och vägledning för föräldrar eller anhöriga en viktig del, något jag har arbetat med mycket under min tid på BUP.

Jag har även erfarenhet att arbeta med studenter med olika typer av problem, framförallt relaterade till studierna eller annat som gjorde att de hade svårt att klara av sin utbildning. Ofta handlade det om känslor av otillräcklighet och prestationskrav, ångest, stress eller nedstämdhet. Jag arbetade under den här perioden vid Studenthälsan vid Uppsala Universitet, där jag också höll en del föreläsningar och workshops.

Under min utbildning, liksom i mitt professionella arbete som psykolog, har jag alltid varit intresserad av lära mig de teorier och metoder som på bästa sätt kan vara hjälpsamma för dem jag arbetar med. Detta gjorde att jag fastnade för kognitiv beteendeterapi, som har mycket forskningsstöd för såväl barn och ungdomar som för vuxna. Vidare har jag även utbildat mig inom medveten närvaro/mindfulness, som numera också rekommenderas av Socialstyrelsen vid återkommande depressioner.

Min terapeutiska stil präglas av ett stark fokus på personlig kontakt, jag är aktiv i samtalet och arbetar med humor, nyfikenhet och engagemang.

När du kommer till mig börjar vi med att göra en gemensam bedömning. Denna bedömning, som vanligen tar mellan ett och tre besök, avser att ta ställning till vilka insatser som är mest lämpliga, samt om du känner dig bekväm i vår kontakt och har förtroende att gå in i en behandling. Som alltid i KBT utvärderar vi och stämmer av regelbundet att behandlingen går i riktning mot uppsatta mål och att vi använder tiden effektivt.

Jag kan erbjuda parterapi, föräldrastöd/närståendestöd samt individuell behandling till vuxna och barn för oro- och ångestproblematik, fobier, nedstämdhet och depression. Ibland kanske man bara behöver någon att bolla med när livet känns svårt eller när man känner att man hamnar i en återvändsgränd – här är jag en engagerad samtalspartner som kan ge stöd och vägledning.