Bild på Aksel Reppling

Aksel Reppling

Jag heter Aksel Reppling och är legitimerad psykolog med KBT-inriktning, utbildad på Uppsala Universitet.

Jag har tidigare arbetat på Studenthälsan där jag mötte studenter med olika typer av problem, framförallt relaterade till studierna eller annat som gjorde att de hade svårt att klara av sin utbildning. Det handlade ofta om känslor av otillräcklighet och prestationskrav, ångest, stress och nedstämdhet. Under min tid vid studenthälsan höll jag även föreläsningar och workshops om stress och sömnproblem.

Jag arbetar också på ”BUP” (dvs regionens specialistpsykiatri för barn och ungdomar) där jag träffar barn och föräldrar med olika typer av svårigheter i hemmet eller i skolan. Det kan handla om rädslor och oro, ångest, nedstämdhet och depression eller en mängd andra svårigheter. En viktig del av arbetet är att stödja och vägleda föräldrar i hur de på bästa sätt kan hjälpa och bemöta sina barn, s.k. föräldrastöd.

Under min utbildning, liksom i mitt professionella arbete som psykolog, har jag alltid varit intresserad av lära mig de teorier och metoder som på bästa sätt kan vara hjälpsamma för dem jag arbetar med. Detta gjorde att jag fastnade för kognitiv beteendeterapi, som har mycket forskningsstöd för såväl barn och ungdomar som för vuxna. Vidare har jag även utbildat mig inom medveten närvaro/mindfulness, som numera också rekommenderas av Socialstyrelsen vid återkommande depressioner.

Min terapeutiska stil präglas av ett stark fokus på personlig kontakt, jag är aktiv i samtalet och arbetar med humor, nyfikenhet och engagemang.

När du kommer till mig börjar vi med att göra en gemensam bedömning. Denna bedömning, som vanligen tar mellan ett och tre besök, avser att dels ta ställning till om de insatser jag kan hjälpa dig med är de mest lämpliga och dels om du känner dig bekväm i vår kontakt och har förtroende att gå in i en behandling. Som alltid i KBT utvärderar vi och stämmer av regelbundet att behandlingen går i riktning mot uppsatta mål och att vi använder tiden effektivt.

Jag erbjuder behandling till vuxna för oro- och ångestproblematik, fobier, nedstämdhet och depression. Vidare tar jag mot dig/er som behöver hjälp och stöd i förhållande till era barn och ungdomar. Ibland behöver man någon att bolla med när livet känns svårt, eller när man känner att man hamnar i en återvändsgränd – här är jag en engagerad samtalspartner som kan ge stöd och vägledning.