Thomas Alm

Jag heter Thomas Alm. Min grundutbildning är psykolog och jag fick min legitimation 1978. Därefter legitimation som psykoterapeut 1987 och klinisk handledare 1997 samt specialist i klinisk psykologi 1995, inriktning KBT.

Jag har arbetat inom psykiatrin sedan 1978 fram till 2007 fr.a. med beroendeproblem men även psykotiska tillstånd. Sedan 2007 arbetar jag i egen verksamhet med utbildning samt patienter med olika problem. Jag har även varit engagerad i olika forskningsprojekt inom områdena missbruk-beroende, ångestproblem, schizofreni.

I mitt arbete möter jag personer med olika problem, missbruk/beroende, ångestproblem, depression. Utifrån gemensam bedömning gör vi upp en plan för ev fortsatt kontakt. Det kan då bli fråga om terapi, men även att få stöd eller råd. Ditt behov och dina önskningar avgör hur lång kontakt det kan bli fråga om. Dina mål och värderingar är således i fokus när vi tillsammans utformar en plan i din önskade riktning.

Jag har under flera år haft olika uppdrag som handledare. Det har då varit fråga om både utbildningshandledning för fr.a. studenter och behandlingshandledning inom psykiatri, primärvård, företag, beroendevård.