Elias Westerlund

Jag heter Elias Westerlund och är legitimerad psykolog med examen från Uppsala universitet. Jag har många års erfarenhet av både utrednings- och behandlingsarbete, framför allt med unga vuxna.

På KBT Konsulterna arbetar jag med psykologisk utredning och bedömning. Inom ramen för detta arbete gör jag också omprövningar av tidigare ställda diagnoser. Jag har gedigen erfarenhet av att utreda neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (autism, ADHD, intellektuell funktion), men även andra typer av psykologisk utredning och bedömning gällande t. ex trauma, stress och affektiva tillstånd.  Utöver arbetet på KBT Konsulterna är jag anställd på ett behandlingshem för ungdomar. Ungdomarna på boendet har ofta en komplex problematik och kommer från svåra uppväxtförhållanden. Jag behandlar bland annat trauma, depression, ångest och sexuella beteendeproblem. Förutom arbetet direkt med ungdomarna går en stor del av arbetet till stöd åt familj och nätverk samt handledning i personalgruppen.  Arbetet innebär också mycket samarbete med BUP, skola och socialtjänst. Med över 10 års erfarenhet i branschen som behandlingspedagog, verksamhetschef och legitimerad psykolog, har jag utvecklat en god förmåga att arbeta med komplexa ärenden och prioritera behovsområden.

När du kommer till mig för en utredning eller omprövning har vi alltid ett första bedömningssamtal där vi tillsammans undersöker dina behov, problem samt vilka förväntningar du har. Därefter bestämmer vi hur vi ska gå vidare, formulerar en frågeställning och gör upp en plan för utredningen.  När utredningen är färdig bokar vi in ett samtal för att gå igenom resultatet och rekommendationer. Du får även ett skriftligt utlåtande med dig. Förutom ställningstagande till diagnos lägger jag stor vikt vid att identifiera individuella styrkor och svagheter för att kunna ge dig så konkreta rekommendationer som möjligt oavsett vad resultatet av utredningen blir.