Karin Ekbladh

Jag heter Karin Ekbladh och har en magisterexamen inom Personal- och arbetslivsfrågor från Umeå Universitet. Idag har jag 20 års kvalificerad erfarenhet av både operativt och strategiskt HR-arbete från Region Uppsala, Akademiska sjukhuset. Jag har arbetat länge med ledarskap, arbetsmiljö, rehabilitering och organisationsfrågor i stora organisationer. Jag har också erfarenhet från att arbeta med kompetensbaserad rekrytering och personlighetstester, Hogan Assessment System (HAS). Jag har lång erfarenhet som HR-generalist och chef inom HR samt av arbete i ledningsgrupper i organisationen.

Jag har också examen från grundutbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT.

Från hösten 2021 samarbetar jag med KBT-konsulterna. Här arbetar jag med samtal och rådgivning och kognitiv beteendeterapi (det kan t.ex. handla om ångest, depression, livsstilsförändringar, stress och utmattning samt sömnproblem) I detta arbete har jag handledning av Thomas Alm.

Hos KBT Konsulterna arbetar jag förutom med terapeutiska samtal också med tjänster inom HR-området som riktar sig till företag, kommuner, regioner och andra organisationer.

Söker du som chef och företagare hjälp att rekrytera nyckelkompetenser till din verksamhet? Jag hjälper till med att komplettera rekryteringen med en second-opinion. Genom arbetspsykologiska tester ökar träffsäkerheten väsentligt.

I detta arbete kan jag använda mig av följande tester:

  • Hogan Personality Inventory (HPI: en personlighetsinventering som fångar individens starkaste och mest positiva egenskaper).
  • Hogan Development Survey (HDS: utvärderar och ringar in en persons riskbeteenden när han eller hon möts av ökade krav/press eller befinner sig i stressade lägen).
  • Motives Values and Preferences Inventory (MVPI: är ett vetenskapligt belagt och validerat verktyg som beskriver individens drivkrafter och värderingar, vilket påverkar framtoning, grad av energi och kultur).

Kontakta mig för mer information