Springtime

Utmattningsyndrom

Utmattningssyndrom kännetecknas av symtom som kommer till följd av flera identifierbara stressorer som funnits i mer än sex månader. Fysiska och psykiska symtom på utmattning har funnits under minst två veckor. Upplevelsen är påtaglig brist på energi vilket märks genom minskad företagsamhet, minskad uthållighet och förlängd återhämtningstid efter fysisk belastning. Andra tecken på utmattning är koncentrationssvårigheter och minnessvårigheter, nedsatt förmåga av att hantera krav och/eller att göra saker under tidspress, känslomässig labilitet som nedstämdhet och irritabilitet, sömnproblem, känsla av kroppslig svaghet och trötthet. Kroppsliga symtom som smärta, bröstsmärtor, hjärtklappning, mag-tarmbesvär, yrsel och ljud-ljuskänsliget är också vanligt vid utmattning. Det är inte ovanligt att dessa kroppsliga symtom gör att man söker sjukvård och att utredningar för somatiska åkommor genomförs utan att de kopplas till långvarig stress och utmattning. Känner du igen dig i symptomen?

Det kan vara svårt att hitta tid och rum för återhämtning. Vad som är återhämtning eller återhämtningsbeteenden kan variera från situation till situation. Detta eftersom återhämtning påverkas av vilka stressorer som föregår den. Det är vanligt att återhämtning beskrivs som olika processer, frånvaro av krav eller indirekt via symptom. Dessa beskrivningar kan göra det svårt att veta vad det är som är själva återhämtningen och hur man skall veta om den varit tillräcklig. Vi väljer istället att arbeta utifrån en funktionalistisk modell som är baserad på inlärningspsykologi där återhämtning definieras i återhämtningsbeteenden. Ett återhämtningsbeteende är ett beteende som ger återhämtningseffekt – d.v.s. personen upplever sig utvilad, glad, mätt och känner vällust. Vi behöver alltså olika mycket återhämtning utifrån hur hög grad av ansträngning vi har haft. Exempel på återhämtningsbeteenden kan vara att äta regelbundna och näringsrika måltider, sova på natten, umgås med vänner, olika typer av fysisk aktivitet och avslappningstekniker samt övning i mindfulness. Behandlingen utgår alltid från dina mål och värderingar i livet och handlar om att närma sig det liv som du vill leva. Det är inte ovanligt om man lider av Utmattningssyndrom att man börjat undvika många situationer och aktiviteter som man tidigare tyckt om och klarat av. Behandlingen handlar om att med KBT-metoder hitta ett sätt att leva som möjliggör hälsa och trivsel.