KBT för barn och ungdom

Kognitiv beteendeterapi för barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Hos KBT konsulterna finns psykologer med närmare 30 års samlad erfarenhet av psykiatriskt arbete med barn och ungdomar.

De flesta barn har under sin uppväxt perioder då de är mer oroliga eller nedstämda än vanligt, kanske med beteenden som ställer till problem för dem och deras omgivning. Detta är ofta en del i barnets normala utveckling eller reaktioner på tillfälliga belastningar i barnets liv. Ibland kan dock problemen bli mer allvarliga och då kan det behövas professionell hjälp för att förstå, hantera och komma till rätta med dessa. 

KBT konsulterna erbjuder psykologiska bedömningar, rådgivning och/eller behandling för de flesta typer av känslomässiga besvär eller problematiska beteenden hos barn och ungdomar. 

Vanligtvis inleds en kontakt med en eller flera bedömningssamtal. Därefter presenteras ett individuellt behandlingsförslag för fortsatt kontakt. Allt behandlingsarbete sker i nära samarbete med vårdnadshavare. 

Några områden vi arbetar med:

  • Nedstämdhet/Depression
  • Oro/Ängslan/Ångest
  • Tvångstankar & tvångsbeteenden /OCD
  • Sömnproblem
  • Problematisk skolfrånvaro
  • Barn och ungdomar med beteende som utmanar

Råd, stöd, handledning

Utöver direkt behandlings- och utredningsarbete med barn och ungdomar erbjuder vi rådgivning och stöd i alla frågor som rör barns och ungdomars utveckling och beteende till föräldrar, familjehem, förskolepersonal, skolpersonal, boendepersonal och andra som i sitt arbete träffar barn och ungdomar.

Välkommen att kontakta oss