KBT för barn och ungdom

KBT terapi för barn- och ungdomar (med psykisk ohälsa)

De flesta barn och ungdomar har perioder då de är mer oroliga, mer nedstämda och med beteenden som ställer till problem för dem och omgivningen. Det är naturligt och ofta en del i barnets utveckling eller reaktioner på belastningar i barnets liv. 

Ibland blir problemen mer allvarliga och det behövs professionell hjälp för att förstå, hantera och komma till rätta med problemen. 

Hos KBT konsulterna finns psykologer med närmare 30 års samlad erfarenhet av (psykiatriskt) arbete med barn och ungdomar. 

Vi erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för (flertalet affektiva) för känslomässiga problem och beteendeproblem hos barn och ungdomar i alla åldrar. 

I allt arbete med barn och ungdomar arbetar vi vid behov i nära samarbete med vår psykiatriker, vilken är specialist i psykiatri.

Vi träffar alltid barn och ungdomar och deras vårdnadshavare för en inledande bedömning av problemen. En sådan bedömning görs vanligen vid 1–3 besök. Därefter presenteras ett individuellt behandlingsförslag. Allt behandlingsarbete sker i nära samarbete med vårdnadshavare. 

Några områden vi arbetar med:

  • Nedstämdhet/ Depression
  • Oro/ Ängslan /Ångest
  • Tvångstankar- tvångsbeteenden /OCD
  • Sömnproblem
  • Problematisk skolfrånvaro
  • Barn och ungdomar med beteende som utmanar

Råd, stöd, handledning

Utöver direkt behandlings- och utredningsarbete med barn och ungdomar erbjuder vi rådgivning och stöd i alla frågor som rör barns och ungdomars utveckling och beteende till föräldrar, familjehem, förskolepersonal, skolpersonal, boendepersonal och andra som i sitt arbete träffar barn och ungdomar.

Välkommen att kontakta oss