Utveckling av organisationer

Organisationsutveckling, HR tjänster och kompetensutveckling för företag, organisationer och offentlig sektor

Vi hjälper till att skapa en frisk arbetsplats och ett hållbart arbetsliv, oavsett bransch och yrke. Vårt fokus är inte bara att lösa problem utan vi lyfter även fram friskfaktorer, och stödjer er i att skapa en miljö att växa, utvecklas och må bra i.

Våra medarbetare har lång erfarenhet av arbete inom vård, omsorg, utbildning samt organisations- och ledarutveckling. Vi har kvalificerad erfarenhet av både operativt och strategiskt HR-arbete och har arbetat länge med ledarskap, arbetsmiljö, rehabilitering och organisationsfrågor i stora organisationer. Vi har också erfarenhet från att arbeta med kompetensbaserad rekrytering och personlighetstester. Vidare har vi ett erfaret team som arbetar med rehabilitering, utbildning och handledning.

Områden vi erbjuder våra tjänster inom är på:

Strukturell och kulturell verksamhetsnivå

 • Utredningar & analyser. Identifiering av olika behov och förutsättningar i relation till utmaningen.  
 • Rekryteringar
 • Kränkande särbehandling
 • Sexuella trakasserier
 • Mobbning
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i vardagen
 • Konsultation i arbetsrättsliga frågor
 • Stöd, utbildning, dokumentation kring medarbetarsamtal
 • Hälsa, välmående, rehabilitering, återgång i arbete

Individ- och gruppnivå

 • Ledarstöd, rådgivning, coaching
 • Utbildning hälsa och livsstil, förstärkt egenförmåga
 • Stödsamtal vid rehabilitering 
 • Beroendeproblematik, bedömning och terapi
 • Utbildning hälsa och livsstil, förstärkt egenförmåga
 • Färdigheter för stresstolerans
 • Mindfulness
 • Medicinsk yoga
 • Sömnsvårigheter
 • Konflikthantering

Välkommen att kontakta oss