Parterapi

Ibland kan man känna att man fastnat i dåliga mönster, med tjafs och tjat om småsaker. Kanske har man tappat intresset för varandra och saknar den närhet som fanns där från början. Kommunikationen blir allt sämre. Då kan man behöva få hjälp utifrån.


I behandling av par arbetar vi utifrån IBCT, Integrative Behavioral Couple Therapy, som syftar till att integrera förändringsarbete med acceptansstrategier.


Terapiformen passar för alla typer av par, oavsett sexuell läggning eller om man lever tillsammans eller ej. Den kan även användas vid konflikter mellan personer som inte lever som par där parterna inte kan komma överens.


IBCT integrerar förändring med acceptans och förståelse för sin partner. Varför fortsätter vi att agera och kommunicera på vissa sätt, även när det utifrån sett inte är särskilt hjälpsamt? Varför fortsätter vi bråka om och om igen om samma saker? Utifrån dessa problemställningar arbetar man med olika metoder till beteendeförändring – men samtidigt lägger man till acceptans och förståelse för sin partner. Acceptans är en förutsättning för att uppnå bestående beteendeförändringar för att kunna återuppbygga den känslomässiga närheten.

Vid initial kontakt börjar man vanligen med ett gemensamt samtal för att tillsammans ge en beskrivning av den situation ni befinner er i. Detta samtal följs av två individuella möten för att ge möjlighet till bakgrund, problembeskrivning samt målformulering. Därefter sker ett gemensamt samtal för en sammanfattning från psykologen. Syftet här är att beskriva hur den fortsatta behandlingen kan läggas upp utifrån de mål som formulerats. En målsättning kan vara att stärka relationen eller att göra ett bra avslut.

Välkommen att kontakta oss