Psykiatrisk bedömning och behandling

Utredning, bedömning, behandling av specialistläkare i psykiatri

Vi erbjuder kontakt med specialistläkare i psykiatri, både fysiska besök och online besök. Här får du individanpassad vård med patienten i fokus.

Vår psykiater erbjuder följande tjänster:

  • Bedömning/ utredning av klientens besvär 
  • Diagnossättning och förslag på evidensbaserad och lämplig behandling
  • Rådgivning gällande medicinering med psykofarmaka 
  • Behandling med psykofarmaka vid behov
  • Rådgivning om hur man går vidare med sin sjukdom och om det finns andra behandlingsalternativ
  • Bedömning av redan insatt behandling och förslag på andra alternativ p.g.a. biverkningar, utebliven eller otillräcklig effekt 
  • Anhörigsamtal
  • Utbildningar och föreläsningar

För att komma i kontakt med vår psykiater, kontakta oss genom vår kontaktsida nedan.

Välkommen att kontakta oss