Psykologisk/Neuropsyk. utredning

Psykologiskt utredningsarbete med barn, ungdom samt för vuxna.

Ibland finns misstanke om att ett barns/ ungdoms problem har sitt ursprung i något neuropsykiatriskt tillstånd som ADHD/ADD eller autism. Ibland finns frågor gällande barnets allmänna eller intellektuella utveckling. 

Hos KBT- konsulterna har vi stor erfarenhet av psykologiskt utredningsarbete med barn och unga och vi erbjuder diagnostiska utredningar av alla neuropsykiatriska tillstånd. Vi erbjuder också utredning av allmän utveckling eller specifikt av intellektuell utveckling för barn och ungdomar i alla åldrar. 

Innan en utredning påbörjas har vi alltid ett kartläggande samtal med barn/ ungdom och vårdnadshavare för att undersöka om utredningen är motiverad. 

Efter genomförd utredning pratar vi igenom utredningsresultatet med barn/ ungdom och vårdnadshavare och överlämnar ett skriftligt utlåtande där utredningen och utredningsresultatet beskrivs.

Utredning av vuxna

Även vuxna kan ha långvariga svårigheter i livet som kan ha sin grund i neuropsykiatrisk problematik. Många fungerar i det yttre väl, men livet kan ha varit en kamp vilket kan leda till psykisk ohälsa. För andra kan svårigheterna ha hopat sig i form av missbruk, problem i relationer och man har svårt att få ordning i sitt liv.

Om du som är vuxen har misstankar om att du kan ha en neuropsykiatrisk diagnos såsom ADHD, ADD, autism (asperger) och vill utreda det är du välkommen att kontakta KBT Konsulterna för ett första bedömningssamtal.

I vårt utredningsarbete medverkar vid behov vår psykiater som är specialist i psykiatri.

Stöd och behandling

Att ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär extra påfrestningar och utmaningar vardagen. KBT- konsulterna erbjuder stöd och behandling speciellt riktat till personer med misstänkt eller diagnosticerad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Stödet och behandlingen utformas individuellt.

Utöver direkt behandlings- och utredningsarbete med barn och ungdomar erbjuder vi rådgivning och stöd i alla frågor som rör barns och ungdomars utveckling och beteende till föräldrar, familjehem, förskolepersonal, skolpersonal, boendepersonal och andra som i sitt arbete träffar barn och ungdomar.


Välkommen att kontakta oss