Jens Karström

Jag heter Jens Karström och är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och leg. psykoterapeut i KBT.

Jag har både arbetat inom psykiatri och vårdcentral. Detta har gett mig en bredd att förstå och hjälpa många olika människor och familjer där livet begränsas av oro, tomhet eller plågsamma minnen. De som träffar mig brukar uppleva mig som varm, engagerad och lättsam. Jag får ofta höra att jag upplevs som både personlig och genuin i kontakten, samtidigt som jag ger utrymme för att få vara i det svåra och smärtsamma. Utöver psykologyrket ligger även kultur, skapande och friluftsliv nära mitt hjärta.

Jag är född och uppvuxen i en villaförort utanför Östersund, och flyttade hit för att gå. psykologprogrammet vid Uppsala universitet. Det tog inte lång tid förrän jag fattade tycke för Uppsala, och har sedan dess avlagt två ytterligare examen: en treårig specialisering inom klinisk psykologi samt psykoterapeututbildning.
Utöver en fördjupad förståelse för det mänskliga psyket har dessa utbildningar även gett mig kompetens för flera olika behandlingsmetoder inom KBT, exempelvis prolonged exposure (PE), schematerapi, och acceptance and commitment therapy (ACT).  Jag har ett särskilt intresse för trauma och traumabehandling, och föreläser regelbundet om detta. Tidigare har jag även föreläst om depression- och ångestproblematik.

Under den första delen av mitt yrkesliv arbetade jag inom psykiatrin (BUP). Inom barn- och ungdomspsykiatrin behandlade jag barn och tonåringar med känslomässiga svårigheter såsom nedstämdhet, oro, ångest, trauma eller självskadebeteende. Under denna period blev det tydligt hur viktigt det är att involvera andra viktiga vuxna. Det är därför en självklarhet att du som förälder är en del av behandlingsprocessen, antingen genom kontinuerligt föräldrastöd eller regelbundna avstämningar. Föräldrastöd brukar dessutom vara extra hjälpsamt när ditt barn inte kan eller vill gå i psykologisk behandling. Möten och samordning med skolan kan också vara en viktig pusselbit i barnets behandling.

Under de senaste åren har jag arbetat vid flera olika vårdcentraler i Sverige, och därigenom mött många olika livsöden. Ofta har patienten sökt för nedstämdhet, oro, trauma, stress, och utmattning, men det brukar vara lika vanligt att man sökt för relationssvårigheter t.ex. att man känner sig lätt ensam eller har svårt att stå upp för sig själv. Mitt terapeutiska fokus är “här och nu” men när de relationella svårigheterna grundar sig i en trasslig inlärningshistoria brukar det vara hjälpsamt att även bearbeta ens tidigare erfarenheter.

Jag är anknuten som psykoterapeut till Region Uppsala, vilket innebär att du som patient inom psykiatrin kan be om att bli remitterad till mig för psykologisk behandling enligt “fritt vårdval” (lagen om valfrihetssystem 2008:962).

Sammanfattningsvis erbjuder jag både föreläsningar och samtalsbehandling till barn och vuxna. Jag behandlar depression, tomhet, ångest, oro, stress, utmattning, självskada, trauma och relationsproblem. Du behöver inte ha någon diagnos för att träffa mig, utan jag träffar även dig som befinner dig i en pågående livskris eller bara känner att du körtfast och hamnat i en återvändsgränd. Oavsett var du befinner dig, finns jag här som en varm och engagerad samtalspartner.

E-postadress: jens.karstrom@kbt-konsulterna.se